IJSBAANREGLEMENT

 • Het schaatsen is geheel op eigen risico
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen
 • Bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden
 • Alle schaatsers dienen de aanwijzingen van de ijsmeesters te allen tijde op te volgen
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen zoals handschoenen
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan binnen of in de directe omgeving van het ijsbaancomplex. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen en aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of naar het ijsbaancomplex: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen
 • Het is niet toegestaan te roken op het ijs.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken
 • Ongewenst en/of intimiderend gedrag wordt niet getolereerd
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om – indien de situatie erom vraagt – anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
 • Er kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden ter promotie van het evenement en voor de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers.

Reacties zijn gesloten.